This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Top of the page.
Skip the menu to main contents.
Move to main menu.
Skip to main contents.


Main menu starts here.
Skip the main menu to current location in your website.

Current location in your website.
Skip to main contents.


Board of Directors

 

Board of Directors (As of July 2019)

Chairman Masahiro Fukuoka
President Kazuo Shiraki
Director Masatoshi Kato Hirotoshi Fujie Shuichi Fujihira
Tsuguhiko Mori Masayuki Goto Shigenobu Akashi
Director
(part-time)
Kaoru Terashima    
Corporate Auditor Toru Tane
Corporate Auditor
(part-time)
Naohiko Sugita

Executive Officers (As of July 2019)

Chairman Masahiro Fukuoka
President Kazuo Shiraki
Managing Executive Officer Masatoshi Kato Hirotoshi Fujie Shuichi Fujihira
     
Executive Officer Tsuguhiko Mori Masayuki Goto Shigenobu Akashi
Tokutaro Isobe Kenji Nakamura Katsuhiko Hirai
Mitsuo Watanabe Motoshige Sumino Masamitsu Makino
Yasuhiro Shimada Yasuhito Jin Keiji Tomoda

Footer starts here.

Pages ends here.
Move to top of the page.