This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Top of the page.
Skip the menu to main contents.
Move to main menu.
Skip to main contents.


Main menu starts here.
Skip the main menu to current location in your website.

Current location in your website.
Skip to main contents.


Board of Directors

 

Board of Directors (As of April 2018)

President Shinzo Kobatake
Director Tatsuya Kobayashi Toshiro Hanada
Kazuo Shiraki Masatoshi Kato
Masahiro Miura Masayuki Goto
Yutaka Yamaguchi  
Director (part-time) Masahiro Fukuoka Kaoru Terashima
Takahiro Yahiro  
Corporate Auditor Toru Tane
Corporate Auditor (part-time) Mamoru Matsushita

Executive Officers (As of April 2018)

President Shinzo Kobatake
Vice President Tatsuya Kobayashi
Senior Managing Executive Officer Toshiro Hanada Kazuo Shiraki
Managing Executive Officer Masatoshi Kato
Executive Officer Masahiro Miura Masayuki Goto
Yutaka Yamaguchi Masami Ishihara
Tokutaro Isobe Hirotoshi Fujie
Syuichi Fujihira Kenji Nakamura
Katsuhiko Hirai Mitsuo Watanabe
Tsuguhiko Mori Motoshige Sumino
Nobutaka Fukai Shigenobu Akashi
Masashi Enokido Masamitsu Makino
Yasuhito Jin Yasuhiro Shimada
Atsuo Kondo Yoichi Yoshii
Ichiro Miyasaka  

Footer starts here.

Pages ends here.
Move to top of the page.