This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Top of the page.
Skip the menu to main contents.
Move to main menu.
Skip to main contents.


Main menu starts here.
Skip the main menu to current location in your website.

Current location in your website.
Skip to main contents.


Board of Directors

 

Board of Directors (As of July 2018)

Chairman Masahiro Fukuoka
President Kazuo Shiraki
Director Tatsuya Kobayashi Masatoshi Kato Hirotoshi Fujie
Shuichi Fujihira Masayuki Goto  
Director
(part-time)
Kaoru Terashima Hiromitsu Watanabe  
Corporate Auditor Toru Tane
Corporate Auditor
(part-time)
Naohiko Sugita

Executive Officers (As of July 2018)

Chairman Masahiro Fukuoka
President Kazuo Shiraki
Vice President Tatsuya Kobayashi
Managing Executive Officer Masatoshi Kato Hirotoshi Fujie Shuichi Fujihira
Tsuguhiko Mori    
Executive Officer Masayuki Goto Yutaka Yamaguchi Masami Ishihara
Tokutaro Isobe Kenji Nakamura Katsuhiko Hirai
Mitsuo Watanabe Motoshige Sumino Nobutaka Fukai
Shigenobu Akashi Masashi Enokido Masamitsu Makino
Yasuhito Jin Yasuhiro Shimada Atsuo Kondo
Yoichi Yoshii Ichiro Miyasaka  

Footer starts here.

Pages ends here.
Move to top of the page.